Prezentujemy scenariusz zajęć „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku”, który został przygotowany dla młodzieży z poziomu liceum (16-19 lat). Scenariusz opiera się na wykładzie R.Kapuścińskiego pod tym samym tytułem, wygłoszonym z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 r. W scenariuszu zawarte są elementy filozofii (E.Levinas – spotkanie z Innym jako „wydarzenie fundamentalne” w życiu człowieka), antropologii (B.Malinowski – teza relatywizmu kulturowego jako wyraz równouprawnienia wszystkich kultur), dziennikarstwa (R.Kapuściński, obraz obcego kontynentu okiem reportera). Wykorzystuje on nowoczesne metody edukacyjne (zabawy dramowe, np. zabawa pt. „Jak Inny/a jestem dla Innego?” polegająca na wcieleniu się w rolę Innego i znalezieniu jak najwięcej dziwnych elementów w nas samych), prowokuje do krytycznego myślenia i wyciągania wniosków.

Zapraszamy do udziału w nietypowym konkursie!

O szacunku dla innych kulturowo społeczeństw czy zrozumieniu problemów globalnych, albo solidaryzowaniu się z krajami walczącymi z ubóstwem rozmawiamy na zajęciach prowadzonych obecnie przez Fundację w szczecińskich liceach. Naszym celem jest jednak, aby te tematy pojawiały się nie tylko przy okazji jednorazowych zajęć w szkołach, lecz przy okazji każdego spotkania i każdej rozmowy:)

Na jesień 2014 r. przygotowaliśmy cykl działań dla szczecińskiej młodzieży pod hasłem „Inny to zwierciadło, w którym się przeglądam”. Organizujemy zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych w Szczecinie, w trakcie których będziemy rozmawiać o tym, jak rozumiemy problemy globalne używając tekstu R.Kapuścińskiego Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku R.Kapuściński. Po zakończeniu cyklu, scenariusz zajęć (90 minut) będzie opublikowany online i gotowy do wykorzystania przez zainteresowanych nauczycieli. Nauczycieli i uczniów zainteresowanych zorganizowaniem u siebie zajęć, zapraszamy do kontaktu z nami!