Promujemy wiedzę o prawach człowieka, szacunek i solidarność względem innych kultur oraz społeczeństw.

kartkaztwarzami

Od 2014 roku pod nazwą "Spotkanie z Innym" prowadzimy działania promujące wiedzę o prawach człowieka, a także szacunek i solidarność względem innych kultur oraz społeczeństw. Częścią tych działań są filmy dokumentalne, spotkania z dziećmi i młodzieżą w muzeum, zajęcia w szkołach, konkursy i warsztaty.

CO UDAŁO NAM SIĘ DOTĄD OSIĄGNĄĆ?

NIEMAL 75 ZAJĘĆ W SZKOŁACH

PONAD 4000 WYEDUKOWANYCH UCZNIÓW

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

20 POKAZÓW FILMÓW

1 KONKURS GRAFICZNY

OPRACOWANIE SCENARIUSZA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

OPRACOWANIE ZAJĘĆ O DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE AFRYKI

2 ZAANGAŻOWANE KARTKI POCZTOWE

Przeprowadziliśmy 73 zajęcia w szkołach na podstawie autorskiego scenariusza. W sumie w naszych zajęciach wzięło udział ponad 1700 uczniów ze Szczecina.

Uczniowie zostali także zaproszeni wraz z nauczycielami do Muzeum Narodowego w Szczecinie na lekcję muzealną dotyczącą dawnej i współczesnej kultury Afryki. Młodzież została oprowadzona przez kustosza po wystawie „Sztuka Afryki – między maską a fetyszem” prezentującej sztukę Afryki Zachodniej, a następnie wzięła udział w spotkaniu, na którym została przybliżona współczesna kultura Afryki (sztuka, moda, muzyka, kino).

Współorganizowaliśmy 20 projekcji filmowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie połączonych z dyskusjami i warsztatami dla 2000 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, a także widzów indywidualnych. Prezentowaliśmy trzy filmy: „Cicha” w reż. Emelie Wallgren i Iny Holmqvist, „Krew w Twoim telefonie” w reż. Franka Piasechi Poulsena  i "Sól ziemi" w reż. Juliana Ribeiro Salgado i Wima Wendersa. Projekcje odbyły się w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Dzięki realizacji projektu ponad 4000 uczniów ze szczecińskich szkół otrzymało wiedzę z zakresu wyzwań stojących przed mieszkańcami krajów afrykańskich, która naszym zdaniem wzmocniła w nich postawy wrażliwości, zrozumienia i solidarności z innymi społeczeństwami, a przez to pomoże im w przyszłości stawić czoła aktualnym problemom globalnym.

Wśród uczniów szczecińskich liceów został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na projekt kartki świątecznej promującej szacunek i solidarność względem innych kultur oraz społeczeństw. Najlepszy projekt został nagrodzony zestawem książek R.Kapuścińskiego (w tym książka A.Domosławskiego „Kapuściński. Non fiction”).

Opracowaliśmy scenariusz dwugodzinnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie tekstu R.Kapuścińskiego „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku” oraz wydaliśmy 2 zaangażowane społecznie i globalnie kartki pocztowe.

W 2016 roku zorganizowalismy również konferencję dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą pod hasłem "Spotkanie z Innym  - razem przeciwko uprzedzeniom i stereotypom!". Na konferencji dostarczyliśmy nauczycielom zarówno podstawowej wiedzy na temat krajów Globalnego Południa, jak i sposobów radzenia sobie z mową nienawiści i uczniami dyskryminującymi innych uczniów z powodu pochodzenia, koloru skóry, religii itd. Zaprezentowaliśmy również przykłady dobrych praktyk przeciwdziałających dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wśród zaproszonych gości były osoby, które od wielu lat zajmują się tematyką związaną z przeciwdziałaniem dyskryminacji między innymi: Mamadou Diouf z Fundacji Afryka.org, Joanna Grabarczyk z Fundacji HejtStop czy Łukasz Bartosik z Polskiej Akcji Humanitarnej. W konferencji wzieło udział ponad 70 osób.

Więcej informacji na temat 4. edycji projektu Spotkanie z Innym realizowanej od pażdziernika do listopada 2018

Partnerem projektu jest Muzeum Narodowe w Szczecinie

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP