SUN AT WORK najklejka

W 2015 r. zrealizowaliśmy projekt „Słońce dla rozwoju. Małe elektrownie słoneczne dla szkół średnich w północnej Tanzanii – w poszukiwaniu rozwiązań zapewniających trwałość projektów elektryfikacji obszarów wiejskich.”, który był częścią większego przedsięwzięcia naszych partnerów z Oikos East Africa.

Na terenach wiejskich w regionie Arusha w Tanzanii wybrano 3 szkoły średnie (2080 uczniów), które dzięki projektowi uzyskały dostęp do energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 1200 uczniów szkoły w Kisimiri Chini, 600 uczniów szkoły Tingatinga w Longido, 280 uczennic szkoły D’Alzon w Mlangarini.

Od momentu podłączenia instalacji ich potrzeby energetyczne są w całości realizowane w oparciu o energię słoneczną. Dzięki stałemu dostępowi do energii, oferta edukacyjna stała się lepsza i bardziej konkurencyjna np. wobec szkół znajdujących się w większych miejscowościach.

W efekcie projektu w szkołach zmniejszyło się praktycznie do zera zużycie agregatów na benzynę, co ma wpływ na stan środowiska naturalnego w regionie Arushy (brak emisji spalin). Projekt przyczynił się do redukcji ubóstwa oraz zrównoważonego rozwoju obszarów rolniczych północnej Tanzanii przez zwiększenie dostępu do energii odnawialnej, zmniejszenie presji na środowisko i wypracowanie modelu dla trwałego funkcjonowania rozproszonych systemów elektroenergetycznych. Tym samym projekt przyczynił się do osiągnięcia 1 i 7 Milenijnego Celu Rozwoju, wpisał się również w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i inicjatywę ONZ „Sustainable energy for all”.

Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Arusha został wzmocniony przez stworzenie pilotażowego modelu kooperatywy energetycznej i solidarnego funduszu naprawczego, z którego korzystać będą również kolejne szkoły średnie. W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele 3 szkół, a także przedstawiciele TAHOSSA (Tanzanian Secondary Schools Headmasters Association) i przedstawiciele Arusha Technical College. Ostatecznie kooperatywę w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stworzyły: Oikos East Africa, Arusha Technical College i stowarzyszenie dyrektorów szkół średnich w Tanzanii TAHOSSA. Kooperatywa w 2016 r. obsłuży 20 szkół średnich w regionie. Istnienie kooperatywy i funduszu gwarantuje większą ilość inwestycji w odnawialne źródła energii w najbliższej przyszłości, ponieważ wreszcie istnieje instytucja, która zdejmuje ciężar odpowiedzialności za instalację z często nieprzygotowanych do tego władz szkoły.

Łącznie zainstalowano 36 paneli fotowoltaicznych. Okres użytkowania paneli fotowoltaicznych i wyspowej sieci elektroenergetycznej to 25-30 lat. Projekt w sposób odpowiedzialny podchodzi do tematu trwałości zakładanych efektów, szczególnie w sytuacji kiedy część zainstalowanych urządzeń (poza panelami) powinna zostać wymieniona w perspektywie 5-10 lat. Kooperatywa i fundusz otwierają możliwości dla kolejnych projektów, które będą bazować na wypracowanym rozwiązaniu.

Oto jak skorzystały szkoły dzięki elektrowniom solarnym:

1.Szkoła w Kisimiri Chini.

Zainstalowany system jest najnowocześniejszym systemem zainstalowanym na terenach wiejskich wokół góry Meru i spełnia potrzeby oszacowane na 15 KWh na dzień, z uwzględnieniem szczytowego zapotrzebowania na moc do 3KW. Magazyn energii (akumulatory) umożliwia pokrycie zapotrzebowania na 1,5 dnia całkowitego zachmurzenia (co w praktyce nie zdarza się prawie w ogóle). Dodatkowo, została naprawiona stara zepsuta instalacja, co pozwoliło oświetlić żeńskie budynki internatu.

2. Szkoła D’Alzon w Mlangarini.

Zainstalowany system spełnia potrzeby oszacowane na 7,2 KWh na dzień, z uwzględnieniem szczytowego zapotrzebowania na moc do 1,5KW. Magazyn energii umożliwia pokrycie zapotrzebowania na 1 dzień całkowitego zachmurzenia.

3. Szkoła Tingatinga w Longido.

Zainstalowany system spełnia potrzeby oszacowane na 3,5 KWh na dzień, z uwzględnieniem szczytowego zapotrzebowania na moc do 1,5KW. Magazyn energii umożliwia pokrycie zapotrzebowania na 1 dzień całkowitego zachmurzenia.

Kontrola nad instalacjami został przekazana formalnie władzom szkół. Przy szkołach stanęły tablice informacyjno-edukacyjne na temat instalacji z informacją o finansowaniu.

 • Sun At Work_1
 • Autor: Brak danych
 • Downloads: 0
 • Komentarzy: 0
 • Sun At Work_2
 • Autor: Brak danych
 • Downloads: 0
 • Komentarzy: 0
 • Sun At Work_3
 • Autor: Brak danych
 • Downloads: 0
 • Komentarzy: 0
 • Sun At Work_4
 • Autor: Brak danych
 • Downloads: 0
 • Komentarzy: 0
 • Sun At Work_5
 • Autor: Brak danych
 • Downloads: 0
 • Komentarzy: 0
 • Sun At Work_6
 • Autor: Brak danych
 • Downloads: 0
 • Komentarzy: 0
 • Sun At Work_7
 • Autor: Brak danych
 • Downloads: 0
 • Komentarzy: 0
 • Sun At Work_8
 • Autor: Brak danych
 • Downloads: 0
 • Komentarzy: 0

Zdjęcia dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Artykuł 25. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

logo1 150x150 polska pomoc