scenariusz zajec spotkanie z innym Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku – wykład Ryszarda Kapuścińskiego z okazji wręczenia mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość dla drugiej istoty może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa. Kiedy zastanawiam się nad swoimi, długo już trwającymi, podróżami po świecie, czasem wydaje mi się, że najbardziej niepokojącym problemem były nie tyle granice i fronty, trudy i zagrożenia, ile wielekroć odżywająca niepewność o rodzaj, jakość i przebieg spotkania z Innymi, z innymi ludźmi, z którymi zetknę się gdzieś w drodze. Wiedziałem bowiem, że wiele, a nieraz może i wszystko, będzie od tego zależeć. Każde takie spotkanie było niewiadomą. Jak przebiegnie? Jak się potoczy? Czym zakończy?

Scenariusz zajęć „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku” – dwugodzinne zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie tekstu R.Kapuścińskiego.